ViSafe - Ứng dụng đặt tài xế

Vi:SAFE là ứng dụng đặt tài xế lái xe hộ. Khách hàng là người có nhu cầu tìm kiếm những tài xế lái xe riêng để lái xe giúp mình. Có thể là lái xe cho người say, lái xe du lịch, lái xe đi công tác,… Bên cạnh đó khách hàng có thể thuê tài xế lái xe theo ngày/theo giờ tuỳ theo nhu cầu của mình. Về mức giá khi thuê tài xế lái xe cũng được hiển thị rõ ràng trên app.

Chúng tôi mong muốn rằng mỗi khi bạn mở ứng dụng Vi:SAFE, bạn sẽ đặt niềm tin vào công nghệ của chúng tôi để không chỉ kết nối bạn với tài xế mà còn cung cấp cho bạn các sự hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp. Sự tin tưởng đó là điều thúc đẩy chúng tôi liên tục nâng tầm, xây dựng các tính năng an toàn mới, thiết lập các nguyên tắc cho những trải nghiệm tôn trọng và tích cực…