Sland

Ứng dụng Sland là một nền tảng kết nối thông tin giữa Người bán/ cho thuê – Người mua/thuê – Người môi giới Bất động sản/ chủ dự án/ chủ bất động sản, được cấu thành bởi một hệ thống phần cứng và phần mềm để cung cấp giao diện kết nối với Người dùng qua giao diện Website nhằm hỗ trợ thực hiện các công việc liên quan đến mua bán/ cho thuê Bất động sản. “Người dùng” có thể là người có nhu cầu hoặc người môi giới hoặc người tìm hiểu thông tin liên lạc việc mua/bán Bất động sản. “Người dùng” có thể là Cá nhân hoặc Tổ chức.