Huesoft tham gia trưng bày sản phẩm tại Business Matching

 Ngày 26/07/2023
Huesoft tham gia trưng bày sản phẩm tại Business Matching

 

Ngày 23/12/2023, Câu lạc bộ CEOHUE tổ chức triển lãm trưng bày tại Business Matching dành cho các doanh nghiệp thành viên của CEOHUE. Công ty cổ phần Huesoft đã giới thiệu các sản phẩm dịch vụ về thiết kế ứng dụng Mobile, phát triển phần mềm và nhận được sự quan tâm từ đông đảo khách mời.