Phần mềm quản lý ngành Dệt May HS-Gimm

 

Phần mềm Quản lý sản xuất ngành Dệt may (tên mã HS-GIMM) được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý thống nhất, đồng bộ, thông suốt và dễ dàng toàn bộ chu trình sản xuất của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dệt may

Phần mềm quản lý khép kín từ công đoạn tiếp nhận đơn hàng sản xuất, đến các công đoạn lập kế hoạch sản xuất, lập định mức sử dụng nguyên phụ liệu, yêu cầu nguyên phụ liệu, phát lệnh sản xuất, xuất nguyên phụ liệu, thực hiện và báo cáo số liệu sản xuất, và cuối cùng là cung cấp thông tin báo cáo tổng hợp số liệu sản xuất, doanh thu.

Ứng dụng phần mềm giúp Doanh nghiệp:

Tạo ra được môi trường công tác, cộng tác xuyên suốt từ lãnh đạo đến các bộ phận thực hiện các công đoạn sản xuất trong các nhà máy, xí nghiệp

Luôn kiểm soát dễ dàng và tức thời số liệu sản xuất từ quy mô tổng thể đến chi tiết

Giảm chi phí quản lý, kiểm soát. Sớm phát hiện các vấn đề sai sót trong sản xuất tại các khâu

Luôn bảo đảm số liệu chính xác hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định

CHỨC NĂNG PHẦN MỀM

Quản lý đơn hàng, yêu cầu sản xuất

  •  

Tiếp nhận đơn hàng

Cập nhật thông tin đơn hàng

Cập nhật thông tin style, màu và size

Lập và giao kế hoạch sản xuất

Lập định mức nguyên phụ liệu, lập tỷ lệ sơ đồ cắt

Kết thúc sản xuất của một đơn hàng

Quản lý các công đoạn sản xuất

  •  

Nhận kế hoạch thực hiện

Báo cáo số liệu sản xuất cắt

Báo cáo số liệu sản xuất theo kế hoạch được giao

Hạch toán nguyên liệu sử dụng

Báo cáo số liệu sản xuất của công đoạn thêu

Báo cáo số liệu xuất thêu và nhập thêu

Báo cáo số liệu sản xuất rải chuyền, nhập thành phẩm, là, đóng kiện

Báo cáo số liệu sản xuất của công đoạn xuất hàng

Báo cáo số liệu thành phẩm xuất hàng

Báo cáo số liệu thành phầm tồn

Báo cáo số liệu thành phẩm thanh lý

Báo cáo tổng hợp số liệu sản xuất của từng công đoạn

Quản lý kho nguyên phụ liệu

  •  

Nhập, xuất kho

Báo cáo tình hình sử dụng nguyên phụ liệu: nhập, xuất, tồn, thanh lý

Thanh lý

Báo cáo thống kê, tiện ích

  •  

Tìm kiếm thông tin

Thống kê, báo cáo số liệu sản xuất của các công đoạn

Báo cáo doanh thu của doanh nghiệp, nhà máy, các xưởng và các tổ sản xuất

Quản lý khác

  •  

Quản lý danh mục

Quản trị, phân quyền sử dụng

Thiết lập thông số hoạt động của hệ thống

Sao lưu, phục hồi dữ liệu

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

  •  

Phần mềm sử dụng 100% tiếng Việt chuẩn Unicode. Giao diện thân thiện, thuận tiện và dễ sử dụng

Hỗ trợ sử dụng với số lượng lớn người dùng đồng thời tại nhiều máy tính của các bộ phận,đơn vị liên quan trong toàn Doanh nghiệp qua mạng LAN/WAN và có cơ chế phân cấp, phân quyền truy cập sử dụng chặt chẽ. Bảo đảm yêu cầu bảo mật cao

Quản lý và cung cấp đầy đủ, nhanh chóng, chính xác số liệu quản lý từ chi tiết đến số liệu tổng hợp mọi cấp quản lý và mọi thời điểm. Dữ liệu thể hiện đa chiều, dễ dàng nắm bắt, so sánh…

Tích hợp với giải pháp bản thông báo sản lượng điện tử

YÊU CẦU TRIỂN KHAI

Mô hình triển khai

 

Máy chủ

  •  

Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 1 Gb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN

Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008)

Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL Server (2000/2005/2008)

Máy trạm

  •  

Yêu cầu cấu hình tối thiểu: 521 Mb RAM; 1 Gb đĩa cứng trống; Kết nối mạng LAN/WAN

Hệ điều hành Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7)

GIỚI THIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHẦN MỀM

Quản lý đơn hàng, yêu cầu sản xuất

 

 

Cập nhật đơn hàng

 

 

 

Lập và giao việc

 

 

Lập định mức

 

 

Theo dõi tiến độ sản xuất

 

 

Báo cáo số liệu của các công đoạn sản xuất

 

 

 

Thống kê sản lượng

 

 

Báo cáo sản lượng và doanh thu của các tổ