Phần mềm Quản lý hộ tịch HS-CivilStar

GIỚI THIỆU CHUNG

 

Quản lý hộ tịch là công tác quản lý quản lý Nhà nước liên quan đến dữ liệu rất cơ bản về thông tin của mỗi một con người từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Giấy khai sinh là một “chứng từ” gốc về thân nhân nguồn cội của một con người khi mới sinh ra, làm cơ sở cho việc cấp các loại giấy tờ tuỳ thân khác, xác định các mối quan hệ ràng buộc về mặt pháp lý của con người trong quá trình sinh sống. Giấy chứng nhận kết hôn chứng nhận mối quan hệ hôn nhân của người đăng ký kết hôn và làm nguồn gốc rõ ràng để xác định các mối quan hệ mà cuộc hôn nhân mang đến, như là xác định cha, mẹ đứa trẻ và nhiều thứ khác nữa. Cuối cùng là Giấy chứng tử được khai báo và cấp khi một người đã chết, nó cũng là một “chứng từ” hết sức quan trọng để giải quyết, xử lý tất cả những gì liên quan đến người đã chết. Việc quản lý các loại hồ sơ, chứng từ trên là hết sức quan trọng và diễn ra hàng ngày hàng giờ ở mọi nơi, mọi lúc, liên quan mật thiết đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế-chính trị-xã hội khác. Việc thống kê báo cáo các số liệu hộ tịch theo đó cũng có vai trò quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp quản lý, luôn đòi hỏi có tính nhanh chóng, chính xác trong khi số liệu về  hộ tịch ngày càng tăng với khối lượng lớn. Do đó, các cán bộ làm công tác quản lý hộ tịch rất cần có một công cụ hỗ trợ thực hiện công việc hàng ngày của mình; và quan trọng hơn ở tầm vĩ mô, cùng trách nhiệm của mình với toàn xã hội, các cấp lãnh đạo cũng thấy cần thiết phải có một hệ thống phần mềm quản lý thống nhất dữ liệu này để đảm bảo tính đúng, tính nhanh chóng khi sử dụng và tính lưu trữ lâu dài phục vụ quản lý xã hội.

Hiểu rõ khó khăn, nhu cầu và sự cần thiết của công cụ hỗ trợ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Hộ tịch trong toàn quốc, Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Huế (Huesoft Corp.), đã nghiên cứu phát triển thành công Phần mềm Quản lý Hộ tịch HS-CivilStar với phương châm mang công nghệ thông tin trở thành công cụ đắc lực phục vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

HS-CivilStar là một giải pháp toàn diện về quản lý hộ tịch. Phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng thực hiện các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến quản lý hộ tịch. Đặc biệt, với khả năng kết xuất, tích hợp dữ liệu quản lý tập trung trên quy mô toàn tỉnh và cung cấp các biểu mẫu chuẩn, phần mềm giúp tiết kiệm nhiều thời gian, công sức trong việc quản lý hộ tịch và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

LỢI ÍCH ỨNG DỤNG PHẦN MỀM

 

Đối với tỉnh/thành

Đẩy mạnh được một bước về triển khai ứng dụng CNTT phục vụ cải cách hành chính. Theo đó, chất lượng quản lý, cung cấp dịch vụ phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh được cải thiện tốt hơn

Đồng bộ và quy chuẩn hóa được cơ sở dữ liệu (CSDL) thông tin về quản lý hộ tịch các cấp, phục vụ cho mục tiêu tổng hợp được một cách hiệu quả trên quy mô toàn tỉnh phục vụ công tác quản lý của lãnh đạo ở tầm vĩ mô

Góp phần khai thác sử dụng hiệu quả các đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT mà tỉnh đã đầu tư trước nay

Đối với cơ quan quản lý hộ tịch các cấp

Có được phần mềm, công cụ hữu ích góp phần thực hiện các công việc quản lý và chuyên môn tốt hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn

Thực hiện tốt hơn chức năng quản lý Nhà nước bằng việc ứng dụng công nghệ mới, hướng đến hòa nhập được dần với xu thế hiện đại hóa nền hành chính của nước nhà, xu thế của Chính phủ điện tử

Trình độ ứng dụng CNTT của cán bộ nhân viên trong đơn vị sẽ có cơ hội phát triển lên mức cao hơn

 

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

 

Các đối tượng tham gia ứng dụng

Lĩnh vực quản lý của phần mềm là công tác hộ tịch, áp dụng trên phạm vi toàn tỉnh. Đối tượng ứng dụng của phần mềm này là các cơ quan, đơn vị sau:

Sở Tư pháp

Phòng Tư pháp cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

UBND tất cả các xã/phường/thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh

Tại mỗi đơn vị triển khai, người dùng tham gia sử dụng bao gồm:

Lãnh đạo Sở Tư Pháp và chuyên viên quản lý công tác hộ tịch toàn tỉnh

Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Cán bộ tư pháp - hộ tịch cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Cán bộ phụ trách công tác tư pháp - hộ tịch cấp xã/phường/thị trấn

Chức năng phần mềm

HS-CivilStar cung cấp đầy đủ các chức năng nghiệp vụ về quản lý hộ tịch theo Nghị định 158/2005/NĐCP về đăng ký và quản lý Hộ tịch, cùng tất cả các thông tư, hướng dẫn cập nhật nhất của Bộ Tư pháp, bao gồm liên quan đến tất cả các hạng mục chuyên môn như:

Quản lý khai sinh

Quản lý đăng ký kết hôn

Quản lý đăng ký khai tử

Quản lý thay đổi, cải chính hộ tịch

Quản lý về con nuôi, giám hộ, nhận cha mẹ con

Tìm kiếm, thống kê và báo cáo quản lý hộ tịch

Ngoài các chức năng chính về quản lý hộ tịch, phần mềm cung cấp đầy đủ các chức năng phi nghiệp vụ, bảo đảm các yếu tố về chuẩn hóa, an ninh, an toàn dữ liệu như sau:

Quản lý dữ liệu danh mục

Quản lý thiết lập cấu hình người dùng

Truyền nhận, đồng bộ dữ liệu các cấp quản lý

Quản lý phân quyền sử dụng

Sao lưu, phục hồi dữ liệu

Mô hình triển khai

HS-CivilStar kết nối làm việc theo mô hình Client/Server, triển khai từ đơn lẻ cấp xã đến kết nối liên thông trên phạm vi diện rộng toàn huyện, toàn tỉnh thông qua hệ thống hạ tầng mạng (WAN/Internet)

Tại các UBND tất cả các xã/phường/thị trấn sử dụng phiên bản Client để thực hiện độc lập các chức năng quản lý hộ tịch cấp xã

Tại Phòng Tư pháp cấp huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh sử dụng phiên bản Server thực hiện các chức năng quản lý hộ tịch tại cấp huyện; Đồng thời tiếp nhận, quản lý tập trung đồng bộ dữ liệu tất cả các cấp phường/xã gởi lên;

Tại Sở Tư pháp có thể cài đặt bản Server với mục đích để tập trung dữ liệu toàn tỉnh phục vụ cho việc khai thác thống kê các số liệu tổng thể về hộ tịch tất cả các cấp huyện;

Mô hình triển khai được minh hoạ như hình bên dưới:

Hình 1: Mô hình triển khai hệ thống

Công nghệ ứng dụng

HS-CivilStar được xây dựng bằng công nghệ phần mềm nguồn mở (Java), có các yêu cầu cài đặt hệ thống nền và hệ quản trị Cơ sở dữ liệu (CSDL) như sau:

- Máy ảo Java (JVM): Đã được tự động tích hợp cài đặt trong ứng dụng

- Hệ quản trị CSDL: PostgreSQL 8.0

- Môi trường truyền dữ liệu trong nội bộ đơn vị là mạng LAN

- Hỗ trợ truyền nhận dữ liệu giữa các cấp đơn vị qua môi trường truyền file, qua mạng WAN, qua đường ADSL

HS-CivilStar có các yêu cầu cho máy chủ và máy trạm không cao, cụ thể

- Máy chủ (tại Phòng Tư pháp cấp thành phố/huyện)

- Máy trạm (tại các phường/xã)

Tính năng phần mềm

Giao diện tiếng Việt, sử dụng font theo tiêu chuẩn Unicode (VN6909) và bộ gõ Unikey (hỗ trợ dữ liệu cho nguồn mở) để vào dữ liệu; Rất thân thiện với người sử dụng

Dễ dàng cập nhật, hiệu chỉnh, gửi số liệu các hồ sơ hộ tịch theo quy định quản lý Nhà nước. Hỗ trợ in ấn các loại giấy tờ hộ tịch theo mẫu biểu quy định một cách nhanh chóng, dễ dàng và chính xác, tiết kiệm nhiều thời gian

Cung cấp đầy đủ các chức năng hỗ trợ tìm kiếm, thống kê khai thác thông tin, tạo lập các báo cáo định kỳ - đột xuất

Cung cấp giải pháp kết xuất và tích hợp dữ liệu quản lý trên quy mô tập trung, thống nhất từ cấp tỉnh đến các cấp thành phố, phường, xã thông qua nhiều dạng thức linh hoạt (truyền file, qua mạng WAN, Internet) phù hợp với nhiều điều kiện về hạ tầng CNTT

Tổ chức phân quyền sử dụng chặt chẻ nhưng linh hoạt. Áp dụng cơ chế mã hóa, bảo mật, an  ninh và an toàn dữ liệu

Được phát triển trên công nghệ mã nguồn mở, phần mềm tương thích nhiều loại hệ điều hành. Sử dụng các công nghệ tốt nhất nhưng không tốn chi phí bản quyền