Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm - Mr Quang
SĐT: 0914425708
Website - Ms Hạnh
SĐT: 0981329148

054 3822725

contact@huesoft.com.vn
Thiết kế website
Software
Mobile Soft
Tư vấn thiết kế
Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế
Lễ bổ nhiệm quản lý cấp trung (28 ảnh)
Ngày cập nhật: 27/09/2012
Bổ nhiệm TP Hành chính Quản trị
Bổ nhiệm TP Hành chính Quản trị
Bổ nhiệm TP Hành chính Quản trị
Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh
Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh
Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh
Bổ nhiệm Giám đốc Phát triển phần mềm
Bổ nhiệm Giám đốc Phát triển phần mềm
Bổ nhiệm Giám đốc Phát triển phần mềm
Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp TMĐT
Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp TMĐT
Bổ nhiệm Giám đốc Giải pháp TMĐT
Bổ nhiệm Giám đốc Dịch vụ TMĐT
Bổ nhiệm Giám đốc Dịch vụ TMĐT
Bổ nhiệm Giám đốc Dịch vụ TMĐT
Ban Giám đốc Công ty
Ban Giám đốc Công ty
Ban Giám đốc Công ty
Đại diện QLCT phát biểu tại buổi bổ nhiệm
Liên hoan chúc mừng QLCT được bổ nhiệm
Liên hoan chúc mừng BGĐ được bổ nhiệm
Liên hoan chúc mừng BGĐ được bổ nhiệm
Nhóm Phát triển phần mềm (ES)
Liên hoan chúc mừng BGĐ được bổ nhiệm
Nhóm Dịch vụ TMĐT
Phòng Kinh doanh
Nhóm Giải pháp TMĐT (EC)
Phòng Hành chính Quản trị