Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm - Mr Quang
SĐT: 0914425708
Website - Ms Hạnh
SĐT: 0981329148

054 3822725

contact@huesoft.com.vn
Thiết kế website
Software
Mobile Soft
Tư vấn thiết kế
Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế
Đại hội cổ đông thường niên 2013 (20 ảnh)
Ngày cập nhật: 08/07/2013
Cổ đông về tham dự Đại hội
Báo cáo kiểm tra tư các cổ đông tham dự Đại hội
Đoàn chủ tịch Đại hội
Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc
Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo đánh giá của HĐQT
Tổng Giám đốc trình bày kết quả hoạt động SXKD 2012
Cổ đông tham dự đại hội
Trưởng ban kiểm soát trình bày kết quả kiểm soát 2012 và kế hoạch 2013
Đoàn chủ tịch giải thích một số nội dung báo cáo cho cổ đông
Giải lao giữa Đại hội
Giải lao giữa Đại hội
Giải lao giữa Đại hội
Chủ tịch HĐQT thảo luận tại Đại hội
Kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến của ĐHĐCD
Kiểm phiếu các nội dung lấy ý kiến của ĐHĐCD
Thảo luận kế hoạch hoạt động SXKD 2013
Ban thư ký thông qua Nghị quyết Đại hội
Liên hoan chúc mừng thành công Đại hội
Liên hoan chúc mừng thành công Đại hội
Liên hoan chúc mừng thành công Đại hội