Hỗ trợ trực tuyến
Phần mềm - Mr Quang
SĐT: 0914425708
Website - Ms Hạnh
SĐT: 0981329148

054 3822725

contact@huesoft.com.vn
Thiết kế website
Software
Mobile Soft
Tư vấn thiết kế
Cổng thông tin Khách sạn Thừa Thiên Huế
Đại hội Cổ đông lần thứ nhất (14 ảnh)
Ngày cập nhật: 27/09/2012
Đại hội cổ đông lần I
Kiểm tra tư cách cổ đông dự ĐH
Đoàn chủ tịch Đại hội
Ban kiểm phiểu Đại hội
MC giới thiệu bắt đầu Đại hội
CT. HĐQT lâm thời phát biểu khai mạc
Đoàn chủ tịch điều hành ĐH
CT. Đoàn trao đổi với cổ đông
Cổ đông tham gia ý kiến
Cổ đông nghiên cứu các báo cáo
Trình bày kết quả SXKD giai đoạn lâm thời
Cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT
Thông báo kết quả kiểm phiếu
HĐQT nhiệm kỳ 2012 -2017 ra mắt Đại hội