Công ty cổ phần phát triển Thủy sản Huế
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 522401 - 522
Fax:
Email: hue-fdc@vnn.vn
Website: www.huefdc.org.vn

Công ty cổ phần phát triển Thủy sản Huế, được thành lập ngày 24/10/1994, cổ phần hóa ngày 01/01/2004 với 100% vốn cổ đông, là một công ty chuyên về lĩnh vực hải sản ở Thừa Thiên Huế với những sản phẩm chính như mực ống, mực nang, bạch tuột, tôm và cá các loại.

Lĩnh vực hoạt động: Chuyên kinh doanh về hải sản. Sản phẩm chính gồm: Mực ống; Mực nang, Bạch tuột; Tôm; Cá và các loại hải sản khác.

Công ty cổ phần phát triển Thủy sản Huế

Tên tiếng anh: Hue Fisheries Development Joint-Stock Company
Tên viết tắt: FIDECO
Địa chỉ: 86 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 522401 - 522578
E-mail: hue-fdc@vnn.vn
Website: www.huefdc.org.vn