Trường THPT An Lương Đông - Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84.54.3874232
Fax: 84.54.3824575
Email: thptaldong@yahoo.com
Website: http://www.thpt-anluongdong-tthue.edu.vn

Trường được thành lập năm 1960. Năm 1963 là trường trung học đệ nhất cấp (THCS), đến năm 1972 Trường chính thức được công nhận là trường trung học đệ nhị cấp. Qua nhiều lần tách, nhập, đổi tên gọi, từ ngày 28/8/2001 là Trường có tên gọi là THPT An Lương Đông.

An Lương Đông - ghép tắt tên 3 địa danh : An Nông, Lương Điền, và Sư Lỗ Đông. Vị trí trường : Cạnh quốc lộ 1A, thuộc xã Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, cách Huế 27 km, cách Đà Nẵng 80 km.

+ 31-10-1960 : Trường chính thức được thành lập. Khai giảng ngày 08-08-1960, trường có 1 lớp 45 học sinh.

+ 1963 : Được công nhận là Trường Trung Học Đệ Nhất cấp.

+ 1966 - 1967 : Mở 2 lớp Đệ tam ban A, và B.

+ 31-10-1972 : Được công nhận là Trường Trung Học Đệ Nhị cấp.

+ 1973 - 1974 : Mở 2 lớp Đệ nhất ban A.

+ 1975 : Trường có 21 phòng học, 2 phòng làm việc. Có 27 lớp, trong đó có 9 lớp cấp III, 1228 học sinh, 35 cán bộ, giáo viên.

+ 1976 : Trường được tách thành 2 cấp độc lập. Trường có tên Cấp III Phú Lộc A.

+ 1984 : Trường có tên Trung Học Số 1 Phú Lộc (Học ở cơ sở Bán công Truồi cũ)

+ 1990 : Nhập cấp II trở lại. Trường có tên Phổ Thông Trung Học Cấp II, III An Lương Đông.

 +2000 : Trường được xây mới trên nền cũ trên thiết kế của Bộ GDĐT. Có 56 lớp, trong đó có 30 lớp cấp III, tổng số 2600 học sinh, 97 cán bộ, giáo viên.

+ 28-8-2001 : Quyết định số 2053/QĐUB của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tách trường PTTH cấp II, III An Lương Đông thành 2 trường Trường Trung Học Phổ Thông An Lương Đông, Trường Trung Học Cơ Sở Lộc An.

+ 2009 : Trường có 20 phòng học; 4 phòng bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Tin; 1 Thư viện đạt chuẩn quốc gia; 1 phòng y tế, 1 phòng truyền thống, 1 phòng dạy áp dụng CNTT, 1 phòng hội đồng, 4 phòng sinh hoạt tổ chuyên môn, 6 phòng làm việc, 1 nhà đa chức năng. Có 34 lớp, 1497 học sinh. Có 9 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng gồm 86 6án bộ, giáo viên, nhân viên. Đảng bộ có 33 Đảng viên.

 TRƯỜNG THPT AN LƯÆ NG ĐÔNG - THỪA THIÊN HUẾ
Địa chỉ: Lộc An, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84.54.3874232
Fax: 84.54.3824575
E-mail: thptaldong@yahoo.com
Website: http://www.thpt-anluongdong-tthue.edu.vn