Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 06 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 054.3849499
Fax: 054.849498
Email: info@huecit.vn
Website: http://www.huecit.vn

Trung tâm Công nghệ Thông tin Thừa Thiên Huế (HueCIT), trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, được thành lập từ năm 2000 với nhiệm vụ:

 • Đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp thông qua các chương trình chuyển giao công nghệ đào tạo tiên tiến từ nước ngoài.
 • Tổ chức công viên công nghệ phần mềm, quản lý vườn ươm doanh nghiệp phần mềm và công nghiệp kỹ thuật số; hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần mềm phát triển; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp phần mềm đầu tư vào Thừa Thiên Huế.
 • Nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh các giải pháp về ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm tiến đến một chính quyền điện tử hiệu quả tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Tư vấn, tham gia phản biện, góp ý đối với các dự án ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.
 • Triển khai, bảo trì các dịch vụ công trực tuyến và các ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hàng năm.
 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến ứng dụng CNTT cho các cơ quan nhà nước trong tỉnh và cho xã hội.

Lĩnh vực hoạt động

 • Đào tạo các lập trình viên, kỹ thuật viên theo chương trình Aptech (Ấn Độ)

 • Đào tạo mỹ thuật đa phương tiện theo chương trình Arena (Ấn Độ)
 • Đào tạo Tin học cho cán bộ công chức và Anh ngữ chuyên ngành CNTT

 • Tư vấn, xây dựng các hệ thống thông tin quản lý và các giải pháp tin học hóa

 • Nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, khai thác, phát triển và cung cấp các sản phẩm phần mềm thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước và doanh nghiệp.

 • Thiết kế, xây dựng các cổng thông tin điện tử (portal), các ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và các phần mềm nhúng.

 • Tư vấn, thiết kế, lắp đặt hệ thống mạng cục bộ, mạng diện rộng, các hệ thống tích hợp và các dịch vụ kỹ thuật CNTT.

 • Cho thuê cơ sở hạ tầng CNTT và các dịch vụ Internet