Khu công nghiệp Phú Bài Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Loại hình khác
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 861765
Fax: (84-54) 861805
Email: bqlkcn@thuathienhue.gov.vn; kcnthuathienhue@chinhphu.vn
Website: www.phubai-iz.com.vn

Trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội theo hướng công nghiệp hóa- hiện đại hóa, Tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác định: Phát triển các khu công nghiệp tập trung với điều kiện hạ tầng kỹ thuật thuận lợi để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tranh thủ vốn và công nghệ tiên tiến để sản xuất ra hàng hóa có chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh để tham gia thị trường trong nước và từng bước hướng vào xuất khẩu...

Lĩnh vực hoạt động: Khu công nghiệp Phú Bài ưu tiên bố trí các xí nghiệp thuộc các ngành sản xuất sau đây vào KCN:

  • Chế biến nông sản, hải sản, thực phẩm
  • Sản xuất chế biến lâm sản
  • Công nghiệp dệt, da, may công nghiệp
  • Sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản
  • Sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu
  • Sản xuất hàng điện tử, tin học và đồ điện
  • Lắp ráp cơ khí

Khu công nghiệp Phú Bài Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 861765 / Fax: (84-54) 861805
E-mail: bqlkcn@thuathienhue.gov.vn; kcnthuathienhue@chinhphu.vn
Website: www.phubai-iz.com.vn