Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 51 Nguyễn Huệ, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 822276
Fax: (84-54) 824049
Email: info@huecustoms.gov.vn; vanphongcuchqhue@gmail.com
Website: www.huecustoms.gov.vn

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được thành lập ngày 08 tháng 01 năm 1990 theo Quyết định số 03/QĐ/TCHQ/TCCB của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trên cơ sở tách Hải quan Bình Trị Thiên thành Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và Hải quan tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực hoạt động: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn hoạt động của mình.

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế

Địa chỉ: 51 Nguyễn Huệ, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 822276 / Fax: (84-54) 824049
E-mail: info@huecustoms.gov.vn; vanphongcuchqhue@gmail.com
Website: www.huecustoms.gov.vn