Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: Tam Tòa, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 529012
Fax: (84-54) 526083
Email: huemonuments@dng.vnn.vn
Website: www.hueworldheritage.org.vn

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (TTBTDTCĐ) được chính thức thành lập vào tháng 6 năm 1982(nguyên là Công ty Quản lý Di tích Lịch sử Văn hóa Huế), trực thuộc UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và chịu sự chỉ đạo trực tiếp về chuyên môn của Bộ Văn hóa - Thông tin (VH-TT), ngoài ra còn có sự tư vấn và giám sát về kỹ thuật của UNESCO.

Lĩnh vực hoạt động: Nghiên cứu những nội dung lịch sử và giá trị văn hóa, nghệ thuật di sản văn hóa Huế; tổ chức thực hiện các mặt công tác về bảo tồn, bảo tàng, trùng tu, tôn tạo và nâng cao giá trị văn hóa Huế, góp phần xây dựng thành phố Huế thành trung tâm văn hóa du lịch của cả nước làm phong phú cho di sản văn hóa của dân tộc và nhân loại.

Trung tâm bảo tồn di tích Cố đô Huế

Địa chỉ: Tam Tòa, 23 Tống Duy Tân, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 529012 - 523237 - 512751 - 530840
Fax: (84-54) 526083
E-mail: huemonuments@dng.vnn.vn
Website: www.hueworldheritage.org.vn