Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Nghệ thuật - Nhiếp ảnh
Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 514989
Fax: (84-54) 522070
Email: nhahatcungdinhhue@gmail.com
Website: www.nhanhac.com.vn

Nhà hát Truyền thống Cung đình Huế - thuộc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, là một đơn vị nghệ thuật có chức năng bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật Cung đình Huế, bao gồm: Nhã Nhạc, Múa Cung Đình, Tuồng Cung đình.

Lĩnh vực hoạt động: Bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật Cung đình Huế (Triều Nguyễn). Sưu tầm, nghiên cứu, đào tạo, dàn dựng và biểu diễn các tác phẩm: Nhã nhạc, Ca múa Cung Đình và Tuồng Cung đình.

Nhà hát nghệ thuật truyền thống cung đình Huế

Địa chỉ: Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội - Huế) - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 514989 - 522070 / Fax: (84-54) 522070
E-mail: nhahatcungdinhhue@gmail.com
Website: www.nhanhac.com.vn