Trường Cao đẳng Nghề du lịch Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Cơ sở 01: Số 4 Trần Quang Khải – TP Huế
Điện thoại: 3826206
Fax:
Email: tdlhue@dng.vnn.vn
Website: huerc.edu.vn