Bảo hiểm xã Hội tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, thành phố huế
Điện thoại: 84-054.3826794
Fax:
Email:
Website: