Trường THPT Tam Giang
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: xã Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84-054.3553920
Fax:
Email: webmaaster@tamgiang.net
Website: www.tamgiang.net