Trường THPT Hương Thủy
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: Thủy Phương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Điện thoại: 84-054.3864170
Fax:
Email:
Website: