Trường Cao đẳng Y tế huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 01 Nguyễn Trường Tộ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3829328
Fax:
Email:
Website: