Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 05 Hà Nội, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 833538
Fax: (84-54) 833652
Email: huecdt@dng.vnn.vn
Website: www.huecdt.edu.vn

Trung tâm Đào tạo Từ xa - Đại học Huế được thành lập theo quyết định số 359 / GĐ&ĐT ngày 24 tháng 01 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau hơn 12 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Trung tâm Đào tạo Từ xa đã đạt được những thành tích đáng kể góp phần vào việc thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, xây dựng một xã hội học tập.

Lĩnh vực hoạt động: Trung tâm đào tạo, bao gồm 13 chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Toán, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hoá học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ Văn, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Địa lý, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Chính trị, Sư phạm Mẫu giáo, Sư phạm Tiếng Anh, Luật và Quản trị Kinh doanh.

Trung tâm Đào tạo Từ xa – Đại học Huế

Địa chỉ: 05 Hà Nội, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 833538 / Fax: (84-54) 833652
E-mail: huecdt@dng.vnn.vn
Website: www.huecdt.edu.vn

Văn phòng đại diện TTÐTX - Ðại Học Huế tại Ðà Nẵng
Ðịa chỉ: 93 Núi Thành, thành phố Ðà Nẵng - Việt Nam
Ðiện thoại: 0511.893919
E-mail: camthuydn@dng.vnn.vn