Trường THCS Tôn Thất Tùng
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 10/245 Bùi Thị Xuân, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3820402
Fax:
Email:
Website: