Trường THCS Chu Văn An
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 36A Dương Văn An, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3814483
Fax:
Email:
Website: