Trường THCS Lý Tự Tọng
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 19/45 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3512650
Fax:
Email:
Website: