Trung tâm Điện toán Truyền số liệu Khu Vực III (VDC3)
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 84-0511.3892876
Fax:
Email:
Website: