Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Hành chính sự nghiệp có thu
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 08 Hoàng Hoa Thám, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3823419
Fax:
Email:
Website: