Bưu điện tỉnh Bình Dương
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 324 Đại Lộ Bình Dương, thọi xã Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3820377
Fax:
Email:
Website: