Công ty Cổ phần Đầu tư - Thiết kế Viễn Thông Cần Thơ
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 1B đường 3/2, Quận Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ
Điện thoại: 84-071.3732999
Fax:
Email:
Website: