Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học và Truyền thông NETA
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 5/3/146 Trần Quốc Toản, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3601738
Fax:
Email:
Website: