Văn phòng Tỉnh Ủy Bình Dương
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 14B Bạch Đằng, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3829686
Fax:
Email:
Website: