Viện nghiên cứu Đô thị
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 62 Phước Hưng, P.8, Q.5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-08.3589296
Fax:
Email:
Website: