Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Bình Định
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Du lịch - Lữ hành
Địa chỉ: 183 Lê Hồng Phong, tỉnh Bình Định
Điện thoại: 84-056.3822796
Fax:
Email:
Website: