Sở Ngoại Vụ Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 25 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3845595
Fax:
Email:
Website: