Sở Ngoại Vụ tỉnh Bình Dương
Loại hình hoạt động: Tổ chức phi chính phủ (NGO)
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 01 Quang Trung, P. Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 84-0650.3824805
Fax:
Email:
Website: