Công ty Cổ phần Xây lắp Bưu điện Thừa thiên Huế
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Điện tử - Viễn thông
Địa chỉ: 51 Hai Bà Trưng, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3823431
Fax:
Email:
Website: