Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục - Đào tạo
Địa chỉ: 123 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3810900
Fax:
Email:
Website: