Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-04.62710101
Fax: 84-04.62710115
Email:
Website: