Phòng Thương Mại và Du lịch Hội An
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 33-35 Phan Bội Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3861666
Fax:
Email:
Website: