Điện Lực Thừa Thiên Huế
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 102 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.2211222
Fax:
Email: dltth@dienluctth.com.vn
Website: www.dienluctth.com.vn