Công ty Điện Lực Thanh Hóa
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 98 Triệu Quốc Đạt, P. Điện Biên, TP Thanh Hóa , tỉnh Thanh Hóa
Điện thoại: 84-037.2210204
Fax:
Email:
Website: