Phòng Tư pháp - UBND huyện Núi Thành
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
Điện thoại: 84-0510.3871216
Fax:
Email:
Website: