Phòng Tư pháp - UBND huyện Quỳ Châu
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3884017
Fax:
Email:
Website: