Phòng Tư pháp - UBND huyện Quỳ Hợp
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối Tây Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3883130
Fax:
Email:
Website: