Phòng Tư pháp - UBND thị xã Thái Hòa
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3881246
Fax:
Email:
Website: