HUESOFT - Không chỉ là công nghệ
04/10/2012

Tăng tốc website: Không sử dụng “404 error”

Vài website có sáng kiến tạo ra các thông báo 404 hấp dẫn hơn, đại loại như "404: Did you mean X?", để người dùng cảm thấy dễ chịu hơn trước một trục trặc. Tuy nhiên việc này cũng sẽ làm lãng phí tài nguyên của máy chủ.
Ngoài ra, vấn đề trở nên tệ khi liên kết đến một đoạn mã JavaScript bên ngoài sai và kết quả là người dùng sẽ nhận được thông báo lỗi 404. Trước hết, tác vụ tải về này sẽ vô hiệu hóa mọi tải về song song. Tiếp đến, trình duyệt có thể cố gắng phân tích phần thân của phản hồi 404 như là mã JavaScript; cố gắng tìm thứ gì có thể sử dụng.

Tham khảo: Developer Network

Nguồn:http://imabe.org.vn

[ In trang ]