Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 83 Lê Lợi, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Điện thoại: 84-053.3852152
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 40 Trường Chinh, thành phố Huế - Việt Nam
Email: thaimai_med@yahoo.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 845403
www.nvthaihospital.com.vn
Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 8 Nguyễn Trường Tộ, phường Phước Vĩnh, thành phố Huế
Email: mediphar@dng.vnn.vn  -   Điện thoại: (84-54) 826094   -  Fax: (84-54) 826077
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 28 Lê Lợi, thành phố Huế - Việt Nam
Email: syttthue@dng.vnn.vn; soyte.tth@gmail.com  -   Điện thoại: (84-54) 822015  -  Fax: (84-54) 832021
syt.hue.gov.vn/portal
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 93 Đặng Huy Trứ, thành phố Huế - Việt Nam
Điện thoại: (84-54) 821278
www.langhoabinh-hue.org.vn
Loại hình hoạt động: Hiệp hội
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: 29 Hai Bà Trưng, Thừa Thiên Huế
Email: info@vam.org.vn  -   Điện thoại: 84.54.3847240
http://www.vam.org.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: Lô T47, 48, 49 khu qui hoạch giáo viên đại học Huế, phường Tây Lộc, thành phố Huế
Điện thoại: 054.3529320   -  Fax: 054.6258042
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Y tế - Sức khỏe
Địa chỉ: Cơ sở 1: 96 Đinh Tiên Hoàng, cơ sở 2: 14 Võ Thị Sáu - Thành phố Huế
Điện thoại: +84.054.6255555
www.ngoquythich.com