Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Văn phòng phẩm
Địa chỉ: 220/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
Email: phucma_kh@hcm.fpt.vn - phucma@hcm.fpt.vn  -   Điện thoại: (84).08.35140805  -  Fax: (84).08.38990677
www.phucma.com.vn - http://how.biz.vn