Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: Số 13 đường 447, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84.8.3601 8887   -  Fax: 84.8.3736 0047
www.craftsvina.com
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: 20 Chi Lăng, thành phố Huế - Việt Nam
Email: mexungthienhuong@yahoo.com.vn  -   Điện thoại: (84-54) 511246 - 522  -  Fax: (84-54) 534473
www.mexungthienhuong.com.vn
Loại hình hoạt động: Loại hình khác
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: Khu 8, thị trấn Phú Bài, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế - Việt Nam
Email: bqlkcn@thuathienhue.gov.vn; kcnthuathienhue@chinhphu.vn  -   Điện thoại: (84-54) 861765  -  Fax: (84-54) 861805
www.phubai-iz.com.vn
Loại hình hoạt động: Doanh nghiệp Tư nhân
Lĩnh vực hoạt động: Thủ công - Mỹ nghệ
Địa chỉ: 120/13/3 Điện Biên Phủ, thành phố Huế
Email: kidemex2004@yahoo.com  -   Điện thoại: +84.054.3820032
http://kidemex.vn