Loại hình hoạt động: Công ty Cổ phần
Lĩnh vực hoạt động: Thời trang - Làm đẹp
Địa chỉ: 122 Dương Thiệu Tước - Phường Thủy Dương – Thị xã Hương Thủy – Tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại: 84-054.3864426  -  Fax: (84).054.3864338.
http://huegatex.com.vn/
Loại hình hoạt động: Công ty TNHH
Lĩnh vực hoạt động: Thời trang - Làm đẹp
Địa chỉ: Lô C2-3 và C2-4, KCN Phú Bài, Hương Thủy, TT Huế
Điện thoại: 84-054.3955561  -  Fax: 84-054.3955560