Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: UBND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3863121
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối Kim Tân, Phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3881246
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối Tây Hồ, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3883130
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Khối 3 thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An
Điện thoại: 84-038.3884017
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 51 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 84-04.62710101  -  Fax: 84-04.62710115
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3822584
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 62 Phước Hưng, P.8, Q.5, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-08.3589296
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: Nguyễn Tất thành, Hà Tĩnh
Điện thoại: 84-038.3856725
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, thành phố huế
Điện thoại: 84-054.3826794
Loại hình hoạt động: Cơ quan nhà nước
Lĩnh vực hoạt động: Quản lý nhà nước
Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, thành phố Huế
Điện thoại: 84-054.3820241